Otevřená místa – Léto u řeky / Kolín

Otevřená ulice: Co se nám povedlo...

Cílem našeho projektu bylo opět vrátit pozornost řece, která přitahovala obyvatele Kolína po celá staletí.

Podařilo se nám zvýšit zájem obyvatel o nábřeží a ukázat jim, že může být atraktivním místem pro jejich volnočasové aktivity. Díky bohatému doprovodnému programu mohli návštěvníci prostředí kolem řeky poznat také v historickém a architektonickém kontextu.

Získali jsme pro spolupráci důležitého partnera – město, které nám pomáhá finančně
a vychází nám vstříc v mnoha ohledech. Do projektu nám například z městského archivu zapůjčilo historické fotografie pro uspořádání výstavy nebo nám zajistilo zpřístupnění věže Práchovna, ze které mohli návštěvníci krom krásného pohledu na město a Labe pozorovat také dění přímo na akci.

Mysleli jsme při utváření programu na všechny generace obyvatel - od kojenců až
po seniory. Ti nejmladší měli možnost využít různé workshopy a dílny, dospělí se mohli aktivně přidat do diskuzí s městským architektem, kterého se podařilo do projektu
zapojit. Všichni obyvatelé měli příležitost nám osobně či prostřednictvím zpráv sdělit
své podněty pro zlepšení akcí v budoucnu.

Přínosem pro naši iniciativu jsou nové kontakty. Opakovaně nás oslovili mladí kolínští
nadšenci, se kterými rádi sdílíme postupně získávané know-how, jako např. jednání s úřady.
Vznikla mentorská spolupráce s dalšími iniciativami, které vedou především mladí lidé
nebo studenti, jimž není jejich město lhostejné.

Ostatním bychom poradili, aby využili veškeré možné prostředky (finanční i lidské) na šíření
informací o projektu a jeho aktivitách. Komunikace a dobrá koordinace jsou základem úspěchu.