Otevřená místa – Léto u řeky / Kolín

Otevřená ulice je parta přátel z Kolína, která se snaží oživovat známé i méně známé veřejné prostory ve městě a vytvářet z nich „otevřená místa“. Pozornost iniciativy se zaměřuje také na břehy Labe, které je nedoceněnou tepnou Kolína, v minulosti bohužel porušenou vybudováním železniční tratě. Dříve sloužila k rekreaci nejen samotná řeka, ale i přilehlé břehy a Kmochův ostrov.

Byť v současné době není vodní tok uzpůsobený ke koupání a náplavka v pravém slova smyslu neexistuje, parta z Otevřené ulice chce hledat možnosti, jak na nábřeží vrátit život a přitáhnout opět k řece pozornost místních. V létě 2017 tu zorganizuje nejrůznější sousedská setkání. Uskuteční se fotografická výstava spojená s přednáškami „Jak se žilo u Labe“ nebo „Co žije v Labi“, dále prohlídky vodní elektrárny, související workshopy, diskuze nebo koncerty „na vodě“.  Akce se zaměří na všechny generace místních obyvatel.

www.otevrenaulice.cz
www.facebook.com/otevrenaulice
www.instagram.com/otevrenaulice
 

výběr projektuGrantová výzva Proměň své město 2016
realizace2017
grant15.000 Kč